Comunello Automation

Търговска мрежа

Сеть продаж
    > Търговска мрежа

ТЪРГОВСКА МРЕЖА

 

Comunello оперира в международен план чрез мрежа професионални, квалифицирани дистрибутори и дилъри в повече от 80 страни. Компанията предоставя ефективен отговор на нуждите на пазара заедно с ефективна, висококачествена подкрепа от партньорите.

 

Официални дистрибутори на Comunello за България


Шоурум :
София, ул. Георги Русев, бл. 29

Централен офис :

София, Младост 2, бл 295, офис 2

088 2074446

02 4086003

info@comunello.bg


Офис Варна

Варна, улица "Мир" 8

052 503555

0878646069

sales